SPRZĘT

 

  • Ręczny zestaw wiertniczy Eijkelkamp


Ręczny zestaw wiertniczy firmy Eijkelkamp składa się z szeregu świdrów, próbników i żerdzi skonstruowanych w sposób umożliwiający przeprowadzenie wiercenia w najbardziej zróżnicowanych warunkach geologicznych.

  • Lekka sonda dynamiczna SD - 10


Sonda SD-10 służy do badania stopnia zagęszczenia gruntu do głębokości 10 metrów. Sondowanie polega na wbijaniu w grunt żerdzi zakończonej końcówką przy użyciu ściśle zwymiarowanego młota spadającego ze stałej wysokości. Podczas badania określamy ilość udarów młota (NK) potrzebną do zagłębienia żerdzi z końcówką o 0,1 m. Wyniki tych pomiarów są przeliczane i przedstawione w postaci stopnia zagęszczania niespoistych gruntów rodzimych (Id) oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych (Is).

  • Próbniki przelotowe RKS


Sondowanie polega na zagłębianiu metalowego próbnika rdzeniowego lub szczelinowego o długości 1 lub 2 metrów w grunt, przy pomocy elektrycznego młota wibracyjnego. Po wyciągnięciu próbnika z gruntu uzyskuje się cały, prawie nienaruszony profil sondowanego podłoża  z którego można pobrać próbki do dalszych badań laboratoryjnych. Przedłużając próbnik żerdziami, w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych można osiągnąć głębokość do 12 m p.p.t. W praktyce głębokość sondowania uzależniona jest od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi do 4 m poniżej poziomu zwierciadła.

  • Program Geostar 6i


Pakiet programów GeoStar umożliwia wykonanie kart dokumentacyjnych profili otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, hydrogeologicznych oraz tworzenie przekrojów geologicznych przebiegających przez wybrane otwory lub ich rzutu na prostą a także przekrojów drogowych po kilometrażu.