ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE


GEOTECHNIKI :

  • opinie geotechniczne,
  • dokumentacje podłoża gruntowego ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych takich jak: budynki mieszkalne jednorodzinne i wszelkiego rodzaju budynki usługowe oraz sieci uzbrojenia podziemnego,
  • kontrola zagęszczenia / nośności gruntów.


TERENOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH :

  • wiercenia geologiczne i geotechniczne,
  • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania próbnikiem przelotowym.